Kredyt obrotowy – wszystko co musisz o nim wiedzieć

Kredyt obrotowy – wszystko co musisz o nim wiedzieć

Prefinansowanie towarów, surowców i dostaw oraz kosztów osobowych i transportowych oraz innych wydatków bieżących to kwestia z jaką boryka się wiele film.

Pożyczka obrotowa dla firm to pożyczka krótkoterminowa przeznaczona w szczególności na sfinansowanie dóbr obrotowych. Aktywa obrotowe obejmują między innymi: towary, surowce, koszty personelu, czynsze, koszty marketingu, koszty doradztwa i koszty transportu. Finansowanie kapitału obrotowego ma na celu zabezpieczenie płynności spółki. Dlatego najczęstszym celem jest przeprowadzenie finansowania pomostowego, aby firma mogła pomostować okres od zakupu np. towarów lub surowców do sprzedaży klientowi końcowemu. W wielu przypadkach kredyt obrotowy jest już pokrywany przez istniejący rachunek bieżący w stosunku do rachunku bieżącego firmy po stronie banków. Można to jednak zrobić również na podstawie odrębnych pożyczek.

Rodzaje kredytów obrotowych

Ogólnie rozróżnia się trzy różne rodzaje kredytów obrotowych, które pokrótce wyjaśniono poniżej. Są to: kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy w ramach kredytów promocyjnych oraz pożyczki krótkoterminowe.

Kredyt obrotowy dla firm

Kredyt na rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest najprostszą formą kredytu obrotowego, gdyż jest zasilana z rachunku firmowego przez bank domowy. Bank przyznaje zgodę, która pozwala na zadłużenie konta firmowego do określonej kwoty.

Kredyt obrotowy w ramach kredytów promocyjnych

Programy często obejmują kredyt obrotowy, taki jak kredyt na rozpoczęcie działalności, gdzie tylko część kredytu rozwojowego jest wykazywana jako kredyt obrotowy. Wnioskuje się o określoną kwotę kredytu, która jest tylko częściowo wykorzystywana jako inwestycja w aktywa obrotowe, a pozostała kwota pozostaje jako płynna rezerwa na rachunku firmowym.

Pożyczka krótkoterminowa

Kredyt obrotowy jako kredyt krótkoterminowy jest wykorzystywany np. W związku z prefinansowaniem projektu, gdyż środki własne oraz kredyt w rachunku bieżącym nie wystarczają na realizację projektu.

Zalety finansowania obrotowego

Największą zaletą kredytu obrotowego jest to, że utrzymuje płynność finansową firmy, co jest niezwykle ważne, aby móc pokryć koszty bieżące. Firma może z łatwością połączyć okres między zakupem i sprzedażą towarów i natychmiast rozpocząć swoją działalność. Rabaty można wykorzystać przy zakupie towarów za pomocą natychmiastowej płatności. Zwykle mogą to oznaczać rabaty cenowe od trzech do pięciu procent. Ponadto zachęty zakupowe dla klientów można stworzyć w postaci korzystniejszych warunków płatności, które są możliwe tylko wtedy, gdy firma ma wystarczającą płynność