Parafka czyli własny i oryginalny podpis, który może zaskoczyć.

Składanie podpisu to jedna z najczęstszych czynności w naszym życiu. Zarówno tym prywatnym jak i zawodowym. Podpisy składamy na licznych dokumentach praktycznie codziennie. Czy to w banku, czy podczas wizyty kuriera, czy podpisując listę obecności na zebraniu w szkole. Dla wielu z nas własnoręczny podpis stanowi jednak coś więcej. Może być on nie tylko wizytówką danej osoby, ale nawet powiedzieć nam, co nieco o jej charakterze i osobowości. Warto, więc zapracować na to, aby nasz podpis stał się niepowtarzalny a osoby patrzące nań oceniały nas jak najbardziej pozytywnie. Poniżej zaprezentujemy Państwu, czym właściwie jest parafka, co zrobić, aby wyglądała ona profesjonalnie oraz co najważniejsze jak stworzyć własną, oryginalną parafkę.

Ale czym właściwie jest parafka?

W najprostszym rozumieniu parafka to indywidualny symbol graficzny, będący zwykle naszymi inicjałami, którym zwyczajowo podpisujemy się na danych dokumentach. Zgodnie z obowiązującym prawem parafka nie jest tożsama z podpisem i jako taka jest niewystarczająca do identyfikacji danej osoby. W jakich sytuacja w takim razie jest ona wystarczająca prawnie formą podpisu? Zwykle jest ona wykorzystywana w sytuacji, gdy oznakować musimy wiele stron jednego dokumentu. Zapobiega to ewentualnej podmianie jego części. Może stanowić także alternatywa dla podpisu w sytuacji, gdy w danym dokumencie chcemy nanieść zmiany już po jego sporządzeniu. Parafka nieopodal takiej korekty potwierdza naszą jej akceptację.

Czym powinna charakteryzować parafka?

Jak powinna ona wyglądać? Zgodnie z definicją jest to powtarzalny znak graficzny, rozróżnialny od innych oraz stanowiący podstawę do identyfikacji danej osoby. Co oczywiste musi być on także składany własnoręcznie. Najczęściej parafka zawiera nazwisko w jakiejś skróconej formie często z pominięciem części liter lub nasze inicjały. W przeciwieństwie do podpisu nie musi być ona czytelna. Według kodeksu cywilnego, parafka może być pozbawiona nazwiska. Przykładowo może zawierać jedynie nasz pseudonim.

Skąd wziąć pomysł na parafkę?

Pierwszym, na co powinniśmy zwrócić uwagę tworząc swoją oryginalną parafkę jest praktyka w jej składaniu. Najważniejsze jest, aby parafka ta, miała swój oryginalny charakter. Tak naprawdę, nie ma jednej właściwej dla wszystkich form takiego skróconego podpisu. Ważne jest, aby dobrać ten jak najbardziej zbliżone do własnych preferencji. Dla jednego może to być używanie mało popularnych krojów pisma lub licznych ozdobników a dla kogoś innego prostota i minimalizm. Należy pamiętać jednak, aby przy tym wszystkim używanie jej było stosunkowo łatwe a każdy efekt końcowy pozostawiał jak najbardziej zbliżony podpis. Najlepszy efekt tworzy parafka, która z jednej strony wygląda idealnie, z drugiej jednak tak jakbyśmy zostawili ją całkowicie od niechcenia.

Jak ostatecznie wykonać parafkę?

Od czego należy, więc zacząć? Idealna parafka powstanie zazwyczaj przy użyciu bardzo prostych narzędzi takich jak kartka papieru oraz coś do pisania. Do nauki tej powinien wystarczyć zwykły, twardy ołówek. Zwykle dobrym początkiem jest złożenie na kartce kilku swoich podpisów, po czym ocenienie ich pod względem czytelności oraz estetyki. Czymś, co powinniśmy wyeliminować, jako pierwsze są podpisy zbyt wyraźne a co za tym idzie czytelne. Mogą nie tylko kojarzyć się one z pismem szkolnym, ale także być stosunkowo łatwe do podrobienia. Kolejnym punktem powinno być przekładanie na papier bezbłędnie swojego imienia i nazwiska korzystając ze znajomości podstaw kaligrafii. Czynność tą powinniśmy powtarzać do momentu, w którym efekt końcowy stanie się  dla nas zadowalający. Jeśli poprzedni etap mamy już za sobą możemy przejść do powielania swojej parafki. Powinniśmy powtarzać ją do momentu, gdy płynnie i szybko powtarzać będziemy zbliżony wizualnie wzór. Naturalnie w czasie tej nauki parafka stopniowo będzie stawała się prostsza i zgrabniejsza. Po wszystkim warto przeanalizować te wersje, które są szczególnie czytelne oraz te, w których litery są ze sobą powiązane. Zwieńczeniem takiej parafki może stać się dodanie do niej kropek, zakreślenie liter oraz dodanie indywidualnych, charakterystycznych zawijasów. Zwykle w tym momencie potrafimy rozpoznać już, który z setek zapisanych wzorów stanie się ostatecznie naszą parafką. Wówczas pozostaje już tylko ćwiczenie tej jednej konkretnej aż do uzyskania perfekcji podczas jej składania. Dzięki temu wychodząc praktycznie od pisma kaligraficznego stworzyliśmy naszą własną parafkę.