Pożyczka pracodawcy – co to takiego?

Pożyczka pracodawczy – a co to w ogóle jest?

Dzięki pożyczce pracodawcy, właściciele firm jeszcze ściślej wiążą swoich pracowników ze swoim miejscem pracy. W ten sposób firmy mogą zapewnić swoim pracownikom przewagę pieniężną nawet bez bezpośredniego wzrostu wynagrodzeń. Jednak korzyść pieniężna z pożyczki pracodawcy wynika z różnicy między rynkową stopą procentową a stopą procentową, którą pracownik musi zapłacić w indywidualnych przypadkach. Decydujące jest oprocentowanie ustalone przez cały okres obowiązywania umowy od chwili zawarcia umowy. Jedynym wyjątkiem jest umowa o zmiennej stopie procentowej. Pożyczka pracodawcy nie stanowi zatem wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez pracownika.

Inną opcją, na którą udzielane są pożyczki pracodawcy, jest promocja i finansowanie szkoleń dla pracownika, a nawet zakup nieruchomości mieszkalnej. Z drugiej strony niedopuszczalne jest udzielenie pożyczki na sfinansowanie własnych produktów. Pożyczki pracodawcy muszą również spełniać wymogi prawne, na przykład należy zawrzeć dokładne umowy dotyczące terminu, odsetek, spłaty i zabezpieczenia. Każdy, kto jako przedsiębiorca i pożyczkodawca popełnia błędy przy sporządzaniu umowy, musi oczekiwać, że cała pożyczka zostanie w całości zaksięgowana jako wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu. Ma to na celu uwzględnienie tego, że można również wykluczyć, że pracodawca rezygnuje ze spłaty kredytu – z jakiegokolwiek powodu.

Warunki pożyczki pracodawcy różnią się w zależności od pracodawcy. W większości przypadków warunki zależą od stażu pracy, zarobków czy stanowiska w firmie. Pożyczka pracodawcy jest więc dla pracownika pewnym wotum zaufania, ponieważ w ten sposób praca jest również zabezpieczona w dającej się przewidzieć przyszłości. Jeśli więc masz szansę skorzystać z pożyczki pracodawcy, również powinieneś z niej skorzystać. Ponieważ nie chodzi tylko o finansowanie o niskim oprocentowaniu, w większości przypadków nie ma również opłat manipulacyjnych. W przeciwieństwie do podwyżki pensji, z której ostatecznie niewiele zostaje, pożyczka ta stanowi korzystną zaliczkę na wynagrodzenia, która również jest pomniejszana o odsetki.

W ten sposób zyskują obie strony, bo w zależności od indywidualnej stawki podatku pracownika może to oznaczać spore oszczędności, a firma nie musi płacić żadnych składek na ubezpieczenia społeczne od tej pożyczki. Jeśli więc jesteś zainteresowany pożyczką pracodawcy, powinieneś skontaktować się z działem HR, radą zakładową lub w mniejszych firmach z dyrektorem zarządzającym. Każdy, kto chce pożyczki pracodawcy jako budowniczy, powinien starać się o nią w odpowiednim czasie, ponieważ doświadczenie pokazuje, że firmy nie mogą się na nią zdecydować z dnia na dzień. Aby uniknąć konieczności opodatkowania pożyczki pracodawcy jako wynagrodzenia, jako podstawę prawną zaleca się wersję pisemną.

Pożyczka pracodawcy

Ponadto świadczenia odsetkowe nie podlegają opodatkowaniu jako wynagrodzenie rzeczowe pracownika, jeżeli suma niespłaconej pożyczki nie przekracza określonej w umowie kwoty na koniec okresu wypłaty wynagrodzenia. Zatem pożyczka jest w przybliżeniu porównywalna, jeśli zasadniczo odpowiada pożyczce pracodawcy, w szczególności pod względem rodzaju pożyczki, okresu trwania i okresu odsetek.

Pożyczki pracodawcy oferowane są głównie w sektorze publicznym, w sektorze finansowym, ale także we wszystkich innych branżach. Ten rodzaj finansowania jest udzielany jako kredyt konsumencki lub hipoteczny. W przypadku kredytów na zakup nieruchomości powszechną praktyką jest rejestrowanie opłaty gruntowej na finansowanej nieruchomości. Pożyczka jest zazwyczaj spłacana w stałych ratach i bezpośrednio jako potrącenie z wynagrodzenia. Pożyczkodawca – w tym przypadku pracodawca – musi jedynie przestrzegać limitów zajęcia, które mają być przestrzegane przez prawo. Uwaga: zarówno zaliczki, jak i wpłaty na konto nie stanowią pożyczki pracodawcy! 

One thought on “Pożyczka pracodawcy – co to takiego?

Komentarze są wyłączone.