Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu

Zarówno instytucje kredytowe, jak i bezpośrednie banki używają scoringu klienta do oceny zdolności kredytowej swoich klientów. Punktacja ta służy jako miara tego, czy wniosek o pożyczkę należy przyjąć, czy odrzucić. Jednak subiektywna ocena pożyczkodawcy również odgrywa niebagatelną rolę w udzielaniu pożyczek. Pożyczkobiorcy powinni zatem w rozmowie z zaufaniem podchodzić do pracownika banku. Nie każdy jest „nieskazitelnym biznesmenem”, są obywatele o niskich dochodach lub z negatywnym wpisem do SCHUFA. Nawet ich osobista postawa nie powinna przypominać postawy błagającego. Bo czasami chodzi o drobiazgi, o często cytowaną „wskazówkę na wagę”. Nawet doradcy bankowi są „tylko” ludźmi, dlatego w wielu przypadkach cenią również osobiste wrażenia klienta. Zabezpieczenie kredytu to jedna z podstawowych rzeczy, która jest ważna dla banku.

Sylwetki kredytobiorców

Z drugiej strony ci, którzy wydają się potulni, a nawet nieśmiali, łatwo się budzą, jakby mieli coś do ukrycia, że ostatecznie są zależni od tego banku. To nie może pójść dobrze. Każdy, kto negocjuje warunki, powinien na każdym etapie jasno zaznaczyć, że istnieją inni dostawcy jako alternatywa. Z drugiej strony dla banku istotne jest przede wszystkim to, aby spłata rat kredytu przebiegała bez większych incydentów. Bank zakłada zatem pewne zaufanie do kredytobiorcy, a to odpowiednio sprzyja cechom osobistym i cechom charakteru. Bank dysponuje wszystkimi środkami prawnymi, aby podjąć działania przeciwko kredytobiorcy, który odmawia spłaty rat kredytu. Jednak w większości przypadków nie da to pozytywnego wyniku.

Pierwsze wrażenie 

Jeśli więc chcesz być oceniony pozytywnie, nie tylko wykazujesz się pozytywną i pewną siebie postawą, ale także powinieneś zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, które służą do oceny zdolności kredytowej. Każdy, kto przywiezie ze sobą dokumenty, otrzymuje wyraźne oceny niż osoby, których należy poprosić o każdy list z osobna. Ponadto w dokumentach pożyczki powinny znajdować się odcinki wynagrodzenia, umowy o pracę i odcinki zarobków, a także istniejące aktywa. Nie zaleca się składania konkurencyjnych ofert w formie pisemnej, ponieważ banki często dostosowują swoje warunki kredytowe do tych. W ten sposób pożyczkobiorca nie ma możliwości pełnego wykorzystania swobody, jaką dysponuje każdy bank.

Świeży przedsiębiorca

Jako osoba rozpoczynająca działalność nie zawsze można zabezpieczyć swoje pożyczki wystarczającymi aktywami. Jeśli banki lub kasy oszczędnościowe nie pomogą w takim przypadku, nadal masz możliwość skontaktowania się z instytutami gwarancyjnymi poszczególnych krajów związkowych. Instytuty te oferują tak zwane gwarancje niedoboru z kontrgwarancją rządu federalnego i stanowego. Te z kolei służą bankom i kasom oszczędnościowym jako pełnoprawne zabezpieczenie. Proces jest bardzo prosty: odpowiedni bank gwarancyjny udziela pożyczkobiorcy gwarancji na określoną kwotę kredytu w jego banku macierzystym. Jednak gwarancja jest ograniczona do 80% kwoty gwarancji, pozostałe 20% jest na własne ryzyko banku macierzystego.

Gwarancja – zabezpieczenie kredytu

Udzielonej gwarancji nie należy postrzegać jako prezentu, ponieważ rekompensuje ona jedynie brakujące zabezpieczenie. Kwota pożyczki zaciągnięta przez pożyczkobiorcę stanowi wyłączną odpowiedzialność pożyczkobiorcy. W przypadku niewypłacalności pożyczkobiorca banku gwarancyjnego odpowiada również za kwotę, na którą bank domowy został poręczony.

Sposoby na brak zabezpieczenia

Oprócz przedsiębiorców komercyjnych wszyscy freelancerzy mogą również skorzystać z gwarancji niedoboru, jeśli ich projekt finansowania jest korzystny ekonomicznie, ale nadal nie otrzymają pożyczki z powodu braku zabezpieczenia. W tym przypadku domyślna gwarancja służy jako pełne zabezpieczenie kredytu. Możliwe jest również udzielenie kilku gwarancji braków dla jednej firmy. W przypadku projektów renowacyjnych nie są udzielane żadne gwarancje. 

Jak widzisz zabezpieczenie kredytu to coś z czym przyjdzie Ci prędzej czy później spotkać gdy postanowisz zainwestować w nowy biznes czy też nieruchomość.

Przeczytaj również:

One thought on “Zabezpieczenie kredytu

Komentarze są wyłączone.